فیلتر پلی فسفات 10 اینچ

 

                                                                                                                                                              >>  بازگشت به محصولات  FILBERTO .:  فیلتر پلی فسفات 10 اینچ                       FI - PO FOR WM   
پلی فسفات 10 اینچ دارای کاتریج پلی فسفات با ظرفیت 900 گرم پلی فسفات بوده و دارای پورت برنجی در سایزهای مختلف 1/2 و 3/4 اینچ می باشد.